[Sat,15.06.24][02:45]
Mỗi ngày đến trường - Là một ngày vui!
Wellcome to Facebook

[F5][Tập viết][Đang hóng hớt:0]
[Tue,16.08.11][07:11]
T xin loi Tr! lat t Bom tiep! vua toi hwa doc dc nen sang day thu luon! Tr chi la chuot bach thui!
MAUI_WAP_Browser
[Tue,16.08.11][07:10]
Khoag thuj.eo aj dem'.del lu0n
NOK-6030/2.0 (5.20) P...
[Tue,16.08.11][07:10]
Tien tung, tinh tan, tu tuong toi tan, tien toi tu tu!
MAUI_WAP_Browser
[Tue,16.08.11][07:07]
T xin loi, t chi thu thoi! nhung ma t tuong phai dc 80tin co maz! de lat t gui lai roi vs Tr dem lai nha!
MAUI_WAP_Browser
[Tue,16.08.11][07:00]
Tr
The thj phaj la djen hk?
NOK-6030/2.0 (5.20) P...
[Tue,16.08.11][06:57]
Tr
Sag nez dag ngu thj tu dau khoag 60tn am am den'.the la eo' ngu dk nua.
NOK-6030/2.0 (5.20) P...
[Tue,16.08.11][06:48]
Thu chui cau nua xem!!
MAUI_WAP_Browser
[Tue,16.08.11][06:20]
Tr
Djen ah q
:what Nghia Clean Guestbook maz, t co lam gi dau ma bao t dien?! :?
NOK-6030/2.0 (5.20) P...
[Tue,16.08.11][06:05]
tu nhien Clean Gb lam gi the?
MAUI_WAP_Browser
[Tue,16.08.11][00:24]
Qux lop chj con laj 1k, hay tick cuc post paj de tang quy lop len
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[F5][Tập viết][Đăng nhập]
[Last]Trang:1[Next=>]
Chuyển đến trang:
Nhập Số Phòng:
Quỹ lớp hiện tại chỉ còn: 4026 000 tỉ đồng.
[A1Fc]